Przedszkole

         W naszej placówce zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na 11 godzin tygodniowo - logopeda. Pracujący nauczyciele w przedszkolu posiadają pełne kwalifikacje zawodowe tj.: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Czworo nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, troje to nauczyciele mianowani w tym logopeda, dwoje to nauczyciele kontraktowi.

Lp.     

Wykształcenie nauczycieli     

Ilość nauczycieli     

1     

Wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym.     

8

2     

Studia podyplomowe.     

8

 

Kierunki studiów

Grażyna Kalitko - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Studia Magisterskie, kierunek: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. 
Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą, oraz Zintegrowana Wczesna Edukacja.
          Nagrody: Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Morąg, Nagroda Kuratora Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Srebrny Krzyż Zasługi wręczony przez Prezydenta RP. 

Genowefa Hodowska - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek:  Pedagogika, Specjalność - Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana i Sztuka. 
Studia podyplomowe: Organizacji i Zarządzanie Oświatą. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, w zakresie Oligofrenopedagogiki - studia kwalifikacyjne.
             Nagrody: Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Morąg.

Anna Sobczak - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek : Pedagogika, Specjalność - Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana.
Studia podyplomowe: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, w zakresie Oligofrenopedagogiki - studia kwalifikacyjne.
              Nagrody: Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Morąg.

Anna Jaroszewicz - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, w zakresie pedagogiki i wychowania artystycznego, specjalność - Wczesna Edukacja Zintegrowana.
Studia podyplomowe: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, w zakresie gimnastyki korekcyjnej.

Anna Chodupska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział humanistyczny, Magister Pedagogiki w zakresie Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego.
Studia podyplomowe: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusickiego, Studia Podyplomowe - Logopedia, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski - Oligofrenopedagogika
z podstawami pracy w klasie integracyjnej. UMCS w Lublinie – Surdologopedia.

Emilia Perraud – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
Studia podyplomowe: Uniwersytet Warmińsko –Mazurski – Logopedia.

Jolanta Malinowska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, kierunek - Pedagogika, Specjalność - Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana.

Jolanta Borowiecka - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie w zakresie pedagogiki, kierunek: nauczanie początkowe.                                                                   
Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych- studia podyplomowe w zakresie geografii. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Katedra Fizyki i Biofizyki- studia podyplomowe w zakresie przyrody. Instytut treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Psychoterapii, Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego- studia Kwalifikacyjne. Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji WSNSiR- Terapia i Trening Grupowy. Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza- kurs kwalifikacyjny.

Natalia Bugajska Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, w zakresie Oligofrenopedagogiki- studia licencjackie, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w zakresie pedagogiki i wychowania artystycznego, specjalność - Wczesna Edukacja Zintegrowana.


Żłobek

         W grupach żłobkowych pracują trzy wykwalifikowane opiekunki żłobkowe pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy.


Barbara Tumiel - starsza opiekunka, Medyczne Studium Zawodowe w Olsztynie, Wydział Opiekunek Dziecięcych, staż pracy - 30 lat.

Teresa Dygacz - starsza opiekunka, Medyczne Studium Zawodowe w Olsztynie, Wydział Opiekunek Dziecięcych, staż pracy -29 lat.

Halina Wiśniewska - opiekunka, Medyczne Studium Zawodowe w Olsztynie, Wydział Opiekunek Dziecięcych, staż pracy -23 lata.

 

W pełnej organizacji pracy przedszkola zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

-


-     

 referent - Mirosława Oziębło,     

referent - Emilia Michalik - Poziemska,

-     

st. pielęgniarka -Małgorzata Szydłowska,     

-     

woźna - Danuta Walinowicz, Krystyna Orlikowska, Beata Chojnicka, Grażyna Zych, Elżbieta Dobrzańska, Aneta Piasecka, Elżbieta Łobaz

-     

 kucharka - Teresa Kościukiewicz     

-     

pomoc kuchenna -Barbara Kowalska, Krystyna Dudek, Anna Juchniewicz,      

-     

robotnik- Czesław Choroszewicz     

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ