Trochę o historii placówki

Placówka nasza zaczęła funkcjonować jako Żłobek nr 2 w Morągu od grudnia 1983 roku. Na początku działały w nim trzy bardzo liczne oddziały żłobkowe. W żłobku przebywała około setka małych pociech od trzech miesięcy do trzech lat. Kierownikiem żłobka w tamtym okresie była pani Grażyna Kalitko.
         W takiej formie żłobek działał, pod niezmienionym kierownictwem do 1992 roku. Oczywiście w tym czasie pewne rzeczy ulegały zmianom; zmieniała się chociażby kadra i staliśmy się jedynym żłobkiem w mieście.
         1 styczeń 1993 rok to pamiętna data - placówka nasza została przekształcona w Przedszkole nr 2, którego dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu została pani Grażyna Kalitko.
Zaczęliśmy pracę przedszkola z jednym oddziałem przedszkolnym i dwoma żłobkowymi, ale w późniejszym okresie kontynuowaliśmy już pracę w czterech oddziałach przedszkolnych i dwóch żłobkowych.
         Placówka nasza 28 listopada 2003 roku obchodziła swoje XX - lecie. Uroczystość ta została uświetniona zaprezentowaniem hymnu placówki, który powstał na tę okazję. Słowa jak i melodię piosenki pomogła nam stworzyć pani Łuszcz, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 4. Na tejże uroczystości odsłonięto również po raz pierwszy znak przedszkola - logo, opracowane przez jedną z nauczycielek przedszkola.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ